Hem Verksamhet Kontakt Hitta till oss

VVS P r o j e k t u t v e c k l i n g

I  H E L S I N G B O R G  AB


Om oss

VVS Projektutveckling i Helsingborg AB arbetar som en partner till kunden med ett långsiktigt engagemang. Vi vill tillvarata vår kunds intresse i deras projekt, med vårt kunnande inom VVS, styr och övervakning, energibesparingsprojekt samt entreprenadbesiktningar. Vårt engagemang sträcker sig från tidigt idéskede till färdig driftsatt och utvärderad anläggning.

Vi har en lång erfarenhet och gedigen kunskap att utveckla projekt inom alla typer av kommersiella och offentliga byggnader. Vi har särskilt stor erfarenhet av installationstäta och komplexa  byggnader som laboratorier, process- och läkemedelsindustri samt forskningsbyggnader.

Vi har även mångårig erfarenhet av entreprenadsbesiktningar inom VVS samt styr- och övervakning och är alla av SP certifierade entreprenadbesiktningsmän och medlemmar i SBR's entreprenadbesiktningsgrupp.


   


 Kontakt:

 Mats Manelli

 Christer Ipsonius

 Tony Alfredsson